Đổi thay trên vùng đất "hoang sơ" từ xây dựng nông thôn mới ở Sơn La

Về bản Ngồ Hén, xã Hát Lót, (Mai Sơn, Sơn La) lần này, chúng tôi thấy được sự thay đổi của vùng đất "hoang sơ" ngày nào. Người dân nơi đây đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn.