Tin liên quan

Nuôi dê nhốt chuồng, đảng viên trẻ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Sơn La: Đẩy mạnh khai thác tiềm năng kinh tế số trong quảng bá sản phẩm OCOP

Người đưa chè Phổng Lái vươn xa

Nông dân Sơn La phấn khởi vụ nhãn đạt năng suất cao

"Thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP", xoài Sơn La khẳng định được chất lượng