SỔ TAY NHÀ NÔNG: Kỹ thuật bón phân cho cây bưởi đạt hiệu quả kinh tế cao

Bón phân đúng cách sẽ giúp cây bưởi phát triển tốt, cho trái ngọt, mọng nước và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bà con hãy cùng tìm hiểu kỹ thuật bón phân cho cây bưởi trong chương trình Sổ tay Nhà nông hôm nay.

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Cách bón phân cho cây na đạt hiệu quả kinh tế cao

Việc bón phân cho cây na hàng năm là biện pháp kỹ thuật quan trọng góp phần khắc phục hiện tượng chóng tàn cỗi của cây, làm cho cây khoẻ, trẻ và hạn chế được sâu bệnh hại, tăng năng suất. Bà con hãy cùng chương trình Sổ tay Nhà nông hôm nay tìm hiểu về cách bón phân cho cây na đạt hiệu quả kinh tế cao.

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Nhu cầu dinh dưỡng và các loại phân bón cho cây ổi

Cây ổi là loại cây dễ trồng có thể tạo lượng sinh khối rất lớn, nên yêu cầu dinh dưỡng cao; đòi hỏi phải cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng mới cho năng suất và chất lượng quả tốt. Cùng chương trình Sổ tay Nhà nông tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng và các loại phân bón cho cây ổi.

SỔ TAY NHÀ NÔNG: Kỹ thuật bón phân cho cây cà chua đạt năng suất cao

Bón phân cho cây cà chua đúng kỹ thuật sẽ giúp bà con đạt tối đa năng suất và tiết kiệm chi phí sản xuất. Bà con hãy cùng chương trình Sổ tay Nhà nông tìm hiểu cách bón phân cho cây cà chua đúng kỹ thuật trong số phát sóng hôm nay.