Con người truyền virus cho động vật nhiều gấp đôi số lượng chúng ta lây từ chúng?

Một số căn bệnh nguy hiểm nhất đối với loài người là do mầm bệnh truyền từ động vật sang, chẳng hạn như virus gây bệnh AIDS được lây truyền từ tinh tinh. Tuy nhiên, như một nghiên cứu mới cho thấy, việc lây lan virus không phải chỉ từ động vật sang người mà còn có thể ngược lại.