Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đối thoại với nông dân: Tập trung phát triển nông nghiệp xanh, nhanh và bền vững

Với chủ đề "Hỗ trợ nông dân phục hồi, phát triển nông nghiệp xanh, nhanh và bền vững", Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh và nông dân Sơn La năm 2022 đã được tổ chức cùng với 218 điểm cầu trực tuyến trong toàn tỉnh và hơn 3.580 nông dân tiêu biểu đại diện cho nông dân trong tỉnh.