Tin liên quan

Sơn La: Trường PTDT Nội trú Thuận Châu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Đào tạo nghề theo lối "cầm tay chỉ việc" cho người lao động ở nông thôn Sơn La

Chuyển động Nhà nông 16/11: Sầu riêng nghịch vụ cho hiệu quả gấp đôi vụ chính

70 năm giải phóng tỉnh Sơn La: Thành tựu, thời cơ và phát triển