Chuyển động Nhà nông 6/4: Vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy đã có những diễn biến khả quan

Vụ 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italy đã có những tiến triển ban đầu quan trọng, khi các doanh nghiệp Việt Nam đã giành quyền kiểm soát được một số container bị mất chứng từ gốc. Thông tin sẽ có trong Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.