NÔNG THÔN XANH: Tháng hành động vì môi trường - khẳng định vai trò tiên quyết của người nông dân

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường, TƯ Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp cùng các đơn vị ban ngành tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên khắp cả nước. Đặc biệt, vai trò của người nông dân cũng được khẳng định, là chìa khóa then chốt trong việc gìn giữ, bảo môi trường nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đối thoại với nông dân: Tập trung phát triển nông nghiệp xanh, nhanh và bền vững

Với chủ đề "Hỗ trợ nông dân phục hồi, phát triển nông nghiệp xanh, nhanh và bền vững", Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh và nông dân Sơn La năm 2022 đã được tổ chức cùng với 218 điểm cầu trực tuyến trong toàn tỉnh và hơn 3.580 nông dân tiêu biểu đại diện cho nông dân trong tỉnh.