Clip: Thành phố nào ở Trung Quốc vừa phải đưa ra cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí?

Ngày 25/12, chính quyền thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng ô nhiễm không khí nặng cùng một loạt biện pháp ứng phó.