Tin liên quan

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Lợi dụng gió Đông, Chu Du "đè bẹp" Tào Tháo trong trận Xích Bích thế nào?

Trận Xích Bích là trận chiến nổi tiếng thời Tam Quốc giữa 3 thế lực lớn: Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Trong trận chiến này, liên quân Tôn - Lưu đã làm theo kế sách dùng gió Đông của Chu Du để đánh bại quân của Tào Tháo.

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Bí ẩn câu nói trước khi chết của Phượng Sồ, ám chỉ Lưu Bị không thể phục hưng Hán Thất

Ngọa Long - Phượng Sồ, có một trong hai là có thể an thiên hạ. Vậy tại sao Lưu Bị cùng lúc có được sự phò tá của cả Ngọa Long và Phượng Sồ nhưng cuối cùng vẫn không thể thống nhất thiên hạ, phục hưng Hán Thất?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Vì sao Lưu Bị nhất quyết không chọn Trương Phi làm thị vệ của riêng mình?

Trương Phi là một trong hai võ tướng tài giỏi nhất dưới trướng Lưu Bị. Ông có thân hình to lớn, dung mạo oai phong nhưng tại sao lại không được Lưu Bị chọn làm thị vệ cho bản thân và gia quyến của mình?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Nhân vật nào khiến Tào Tháo từ "ma vương" trở thành "anh hùng dẹp loạn"?

Tào Tháo có một tuổi trẻ nổi loạn, chơi bời được ví như "ma vương". Ít ai biết rằng, chính lời tiên tri của một quý nhân đã thay đổi vận mệnh của Tào Tháo, đưa ông từ "kẻ chơi bời" trở thành "anh hùng dẹp loạn".