Thái Bình: Mỗi xã là một điểm sáng Đại hội

Chỉ trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Thái Bình, gần 50% số xã của địa phương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Với chủ trương, mỗi xã là một điểm sáng Đại hội, tỉnh Thái Bình đã bước đầu đạt được những thành công và hướng tới Đại hội cấp tỉnh.

Thái Bình: Mỗi xã là một điểm sáng Đại hội

Thái Bình: Mỗi xã là một điểm sáng Đại hội.