Tham gia mô hình hợp tác xã, các hộ gia đình Lai Châu bán miến kiếm nửa tỷ mỗi năm

Trong xây dựng nông thôn mới tại Tam Đường, tỉnh Lai Châu vai trò của các hợp tác xã đã được phát huy tích cực. Các hợp tác xã, tổ hợp tác là hình thức tổ chức sản xuất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản...

Tăng giá trị sản xuất nông sản và thu nhập từ mô hình hợp tác xã.

Mô hình hợp tác xã giúp tăng giá trị nông sản và thu nhập

Năm 2018, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Bình Lư, xã Bình Lư, huyện Tam Đường đã mạnh dạn liên kết các hộ sản xuất miến dong.

Hàng chục gia đình làm nghề sản xuất miến dong đã quy tụ lại để sản xuất theo dây truyền tiêu chuẩn VietGap. Mỗi năm Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Bình Lư sản xuất được từ 250 - 300 tấn miến dong, sản phẩm đã chứng nhận chất lượng OCOP 3 sao.

Đến nay, sản phẩm miến dong Bình Lư được tham gia triển lãm, giới thiệu tại nhiều hội chợ trong nước và quốc tế, từng bước chiếm lĩnh lòng tin của người tiêu dùng và khẳng định thương hiệu trên thị trường.