Thăm hòn đảo nuôi cấy ngọc trai nổi tiếng nhất ở Nhật Bản

Ngọc trai Nhật Bản là một trong những loại ngọc trai nuôi cấy có giá đắt nhất thế giới nhờ độ bóng cũng như độ tròn hoàn hảo. Hãy cùng chúng tôi đến thăm hòn đảo nuôi cấy ra loại ngọc trai quý này và mục sở thị quy trình tạo ra chúng.

Thăm hòn đảo nuôi cấy loại ngọc trai đắt nhất thế giới ở Nhật Bản