Thăm quan khu nhà lưới trồng toàn rau nhập khẩu thu lời 400 triệu đồng mỗi năm

Cùng với mảng trồng cung ứng các loại rau, củ quả sạch nhập khẩu, đảm bảo theo quy trình sản xuất sạch- sản xuất trong nhà màng, HTXDVNN Công nghệ cao Hoằng Đạt (Thanh Hóa) đem về lợi nhuận 400 triệu đồng mỗi năm.

Thăm quan khu nhà lưới trồng toàn rau nhập khẩu thu lời 400 triệu đồng mỗi năm

Thăm quan khu nhà lưới trồng toàn rau nhập khẩu thu lời 400 triệu đồng mỗi năm