Hội thi Trái ngon - An toàn Nam Bộ: Nhiều nông dân thi hoài vẫn không được giải cao, sao năm nào cũng đi?

Nhiều nông dân dù thi cả chục năm nay chưa được giải cao, thế nhưng năm nào họ cũng kiên trì mang nhãn, cam, xoài tham dự Hội thi Trái ngon - An toàn Nam Bộ, nhằm hoàn thiện mẫu mã, chất lượng tốt nhất để phục vụ thị trường.

Hội thi Trái ngon - An toàn Nam Bộ: Nhiều nông dân thi hoài vẫn không được giải cao, vì sao năm nào cũng đi?