Thiên nhiên diệu kỳ: Linh cẩu bỏ mạng khi cố gắng cướp mồi của ‘lãnh chúa vùng đồng cỏ’

Mùi thịt trâu đã khiến những con linh cẩu trở nên liều lĩnh hơn và quyết định tấn công bầy sư tử để cướp mồi. Tuy nhiên, hành động này chẳng những không giúp chúng có được bữa ăn, mà còn mất một thành viên.

Linh cẩu bỏ mạng khi cố gắng cướp mồi của ‘lãnh chúa vùng đồng cỏ’