Thiên nhiên diệu kỳ: Rắn hổ mang phun nọc Java âm thầm trườn tới, gà mẹ liệu có thể bảo vệ được đàn con?

Một con rắn hổ mang phun nọc Java đã âm thầm tiếp cận đàn gà con, nó lặng lẽ trườn tới phía sau đàn gà nhưng cả đàn đang được bảo vệ dưới lớp cánh ấm áp của gà mẹ. Gà mẹ đã không hề sợ hãi mà liều chết bảo vệ con mình.

Thiên nhiên diệu kỳ: Rắn hổ mang phun nọc Java âm thầm trườn tới, gà mẹ liệu có thể bảo vệ được đàn con?

Hổ mang Java âm thầm trườn tới, gà mẹ liệu có thể bảo vệ được đàn con