Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Trang: Kỷ niệm đáng nhớ từ "Ngày cuối tuần cùng dân"

Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Trang - đại diện nhóm tác giả đạt giải Chuyên đề của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 2023 đã có những chia sẻ về hành trình đáng nhớ khi thực hiện tác phẩm.

Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Trang: Kỷ niệm đáng nhớ từ "Ngày cuối tuần cùng dân"