Thoi thóp làng “cá triệu đô” ở Sài thành

Là sản phẩm tiềm năng, cá cảnh TP.HCM không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu, song dịch Covid-19 đã khiến nhiều hộ nuôi cá không khỏi cảnh lao đao. Khó khăn về đầu ra và giá vật tư tăng phi mã khiến nhiều hộ nuôi cá koi ở làng cá “triệu đô” Sài Thành cũng chỉ dám nuôi cầm chừng.

Thoi thóp làng "cá triệu đô" ở Sài thành

Thoi thóp làng “cá triệu đô” ở Sài thành