Thời tiết hôm nay 10/1: Bắc Bộ lại đón thêm không khí lạnh tăng cường

Thời tiết hôm nay 10/1, phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do vậy, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Thời tiết hôm nay 10/1: Bắc Bộ lại đón thêm không khí lạnh tăng cường

Thời tiết hôm nay 10/1: Bắc Bộ lại đón thêm không khí lạnh tăng cường