Thời tiết hôm nay 26/12/2022: Tây Bắc Bộ sáng sớm mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, ngày nắng. Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi. Trung Bộ sáng sớm trời lạnh, có mưa nhỏ rải rác. Tây Nguyên sáng sớm trời lạnh, ngày nắng. Nam Bộ sáng sớm se lạnh.

Thời tiết hôm nay 26/12/2022: Tây Bắc Bộ sáng sớm mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, có nơi rét hại, ngày nắng

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng; riêng Lai Châu và Điện Biên nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía Nam ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ; phía Nam có nơi 28-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.