Thủ tướng Phạm Minh Chính bất ngờ trước những sản vật đặc biệt của vùng Đông Nam bộ

Trong khuôn khổ Hội nghị phát triển vùng Đông Nam Bộ, các tỉnh thành đưa ra rất nhiều các sản vật đặc trưng, độc đáo của địa phương giới thiệu đến Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bất ngờ trước sự đặc biệt của sản vật vùng Đông Nam bộ.