Thừa Thiên Huế: Nông dân Quảng Điền gặp khó khăn do dịch bệnh khảm lá sắn

Cùng với nhiều địa phương khác, nông dân trồng sắn trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch khảm lá. Dù có nhiều biện pháp mạnh được áp dụng nhưng dịch bệnh vẫn rất phức tạp. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần có các giải pháp để hỗ trợ cho người nông dân.
Thừa Thiên Huế: Nông dân Quảng Điền gặp khó khăn do dịch bệnh khảm lá sắn

Thừa Thiên Huế: Nông dân Quảng Điền gặp khó khăn do dịch bệnh khảm lá sắn