[TỌA ĐÀM] Xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu

Để góp phần cung cấp thêm thông tin nhiều chiều, chi tiết hơn về cách thức triển khai vùng nguyên liệu… Sáng 24/11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu".

[TỌA ĐÀM] Xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu