[TỌA ĐÀM] Một số kết quả thực hiện chủ trương, chính sách bố trí ổn định dân cư trong giai đoạn hiện nay

Tại buổi tọa đàm, các vị khách mời sẽ giải đáp trực tiếp các câu hỏi của dư luận và độc giả liên quan đến một số kết quả thực hiện chủ trương, chính sách bố trí ổn định dân cư trong giai đoạn hiện nay cũng như định hướng thực hiện bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

[TỌA ĐÀM] Một số kết quả thực hiện chủ trương, chính sách bố trí ổn định dân cư trong giai đoạn hiện nay

Chiều ngày 9/12, Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến: "Một số kế quả thực hiện chủ trương, chính sách bố trí ổn định dân cư trong giai đoạn hiện nay" trên Báo điện tử Dân Việt.