Trọn bộ ca khúc phổ thơ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh trong Đêm thơ nhạc kịch "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi"

Bên cạnh các ca khúc quen thuộc như "Tiếng Việt" (Thơ: Lưu Quang Vũ, Nhạc: Lê Tâm), "Thuyền và biển" (Thơ: Xuân Quỳnh, Nhạc: Phan Huỳnh Điểu) là một loạt ca khúc phổ thơ Lưu Quang Vũ được nhạc sĩ Lê Tâm và Nguyễn Vĩnh Tiến mới sáng tác đã lần đầu ra mắt khán giả Đêm thơ nhạc kịch "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi".

Trọn bộ ca khúc phổ thơ Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh trong Đêm thơ nhạc kịch "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi":

Các ca khúc phổ thơ Lưu Quang Vũ trong Đêm thơ nhạc kịch "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi": TIẾNG VIỆT (Nhạc sĩ: Lê Tâm, Ca sĩ: Vũ Thắng Lợi), MẮT MỘT MÍ (Nhạc sĩ: Nguyễn Vĩnh Tiến, Ca sĩ: Bùi Hà My), PHỐ TA (Nhạc sĩ: Lê Tâm, Ca sĩ: Bùi Hà My), NHÀ CHẬT (Nhạc sĩ: Lê Tâm, Ca sĩ: Vũ Thắng Lợi), THUYỀN VÀ BIỂN (Thơ: Xuân Quỳnh, Nhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu, Ca sĩ: Diva Mỹ Linh), GIÓ VÀ TÌNH YÊU THỔI TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI (Nhạc sĩ: Nguyễn Vĩnh Tiến, Ca sĩ: Diva Mỹ Linh).