Trồng rau thủy canh công nghệ cao, hợp tác xã tại TP.HCM thu 5 tỷ mỗi năm

Với doanh thu trên 5 tỷ mỗi năm, HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc (TP.HCM) trở thành ngọn cờ đầu của kinh tế nông nghiệp tập thể khi áp dụng thành công phương pháp thủy canh vào sản xuất rau ăn lá.

Trồng rau thủy canh công nghệ cao, hợp tác xã tại TP.HCM thu 5 tỷ mỗi năm

Trồng rau thủy canh công nghệ cao, hợp tác xã tại TP.HCM thu 5 tỷ mỗi năm.