Trồng thử cây thanh long vỏ vàng, bất ngờ thu bội tiền

Hơn 1.500 trụ thanh Long vỏ vàng trĩu quả trên diện tích hơn 1ha của gia đình chị Vũ Thị Sao, Bản Búa, Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Trồng thử cây thanh long vỏ vàng, bất ngờ thu bội tiền