[TRỰC TIẾP]: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục họp khẩn về tình hình dịch Covid-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục họp với Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và trực tuyến với các địa phương có liên quan, sau khi có thêm nhiều ca nghi nhiễm trên một diện phủ rộng và khó truy vết.