[TRỰC TIẾP] Các lĩnh vực: Tư pháp, nội vụ, an ninh, thanh tra, kiểm toán, VH và GD bắt đầu chất vấn trước Quốc hội.

Hôm nay 7/11, Quốc hội làm việc tại hội trường tiếp tục chất vấn, trả lời chất vấn theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Các nội dung chất vấn gồm các lĩnh vực: Tư pháp, nội vụ, an ninh, trật tự, thanh tra, kiểm toán, văn hóa, giáo dục.

[TRỰC TIẾP] Sáng nay (7/11), Quốc hội chất vấn các lĩnh vực: Tư pháp, nội vụ, an ninh, thanh tra, kiểm toán, VH, GD