[TRỰC TIẾP] Tiếp tục phiên chất vấn về giáo dục, y tế, nội vụ, văn hóa

Chiều nay, 7/11, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Các nội dung chất vấn gồm các lĩnh vực: Tư pháp, nội vụ, khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

[TRỰC TIẾP] Quốc hội chất vấn về giáo dục, y tế, nội vụ, văn hóa