Trúng vụ lúa, nông dân Đồng Nai vẫn không trọn vẹn niềm vui

Nhiều nông dân Đồng Nai chia sẻ, năm nay lúa được mùa được giá nhưng lợi nhuận vẫn thấp do giá thành sản xuất cao.

Trúng vụ lúa, nông dân Đồng Nai vẫn không trọn vẹn niềm vui

Trúng vụ lúa, nông dân Đồng Nai vẫn không trọn vẹn niềm vui.