Tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền”: Tôn vinh sản phẩm nhà nông

Sáng 28/5 tại Bến Bình Đông (Quận 8, TP.HCM), sự kiện Tuần lễ trái cây “Trên bến, dưới thuyền" khai mạc đã thu hút hàng ngàn người tham dự.

Tuần lễ trái cây "trên bến, dưới thuyền": Tôn vinh sản phẩm nhà nông

Tuần lễ trái cây “trên bến, dưới thuyền”: Tôn vinh sản phẩm nhà nông