Ứng dụng cơ giới hóa xử lý rơm rạ bảo vệ môi trường

Với gần 60.000 ha, Hải Dương là một trong những địa phương có diện tích lúa đông xuân lớn của khu vực Đồng bằng sông Hồng. Tương đương với đó là lượng rơm rạ khổng lồ sau thu hoạch lúa. Để xử lý rơm rạ, địa phương này đã ứng dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng, thu gom rơm rạ để sử dụng làm phụ phẩm nông nghiệp.

Ứng dụng cơ giới hóa xử lý rơm rạ, bảo vệ môi trường

Ứng dụng cơ giới hóa xử lý rơm rạ

Thay vì phải thuê người thu gom thủ công, thì với chiếc máy cuộn rơm kết hợp trong chiếc máy cày này, việc thu gom rơm rạ của hơn 2ha lúa trở nên nhàn hạ hơn rất nhiều.

Ứng dụng cơ giới hóa xử lý rơm rạ, bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Trung bình mỗi ngày, chiếc máy cuộn này sẽ thu hoạch được khoảng 500 cuộn rơm to, tương đương diện tích thu gom 2ha lúa.

Ứng dụng cơ giới hóa xử lý rơm rạ, bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Để ngăn chặn việc đốt rơm rạ, các địa phương cũng cần có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế nghiên cứu thị trường, sản xuất các sản phẩm hàng hóa có sử dụng rơm, rạ là nguyên liệu đầu vào quá trình sản xuất.