Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ dân ở Nam Định thu lời gấp 2, 3 lần

Nhận thấy nhiều lợi ích của việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ dân ở vùng ven biển Nam Định đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng khoa học và công nghệ vào nuôi trồng, chế biến thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ dân ở Nam Định thu lời gấp 2, 3 lần