Ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao theo mô hình CPF-Combine ở Đồng Nai, vừa thu tiền tỉ, vừa sạch môi trường

Những năm gần đây do nuôi tôm truyền thống gặp nhiều rủi ro, năng suất thấp nên người nuôi tôm đã dần chuyển mình theo hướng nuôi tôm công nghệ hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt nhờ ứng dụng nuôi tôm công nghệ cao theo mô hình CPF – Combine nhiều nông dân ở Đồng Nai đã thu tiền tỉ mỗi năm, đồng thời tích cực bảo vệ môi trường.

Nuôi tôm công nghệ cao, nông dân thu tiền tỉ mỗi năm