Mục sở thị trang trại đà điểu nghìn con ở Ba Vì

Nhờ tận dụng thuận lợi về điều kiện tự nhiên, những năm gần đây, nhiều hộ dân tại huyện Ba Vì đã mạnh dạn phát triển mô hình chăn nuôi đà điểu, đem lại thu nhập cao, mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế địa phương.

Mục sở thị trang trại đà điểu nghìn con ở Ba Vì