Từ tháng 4, xử lý chất thải chăn nuôi không đúng quy định, sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Người chăn nuôi có thể bị xử phạt hành chính đến 20 triệu đồng nếu vi phạm về quy định xử lý chất thải chăn nuôi. Đây là một trong những nội dung chính của Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi của Chính phủ vừa ban hành, Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 20/4/2021.

Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng - Ảnh 2.

Từ ngày 20/4/2021, vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng (ảnh minh họa)

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ. Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không có biện pháp xử lý phân, nước thải chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường và gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

Ngoài ra, còn bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Nghị định có hiệu lực từ 20/4/2021.