Video: Bà Phạm Hải Hoa tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Bà Phạm Hải Hoa - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khóa IX tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội khóa X.

Bà Phạm Hải Hoa tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028