Video: Đề cử 10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2022

Năm 2022 vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng thì điểm sáng là kinh tế Việt Nam về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực. Dưới đây là 10 sự kiện kinh tế nổi bật trong năm 2022 do Báo NTNN/điện tử Dân Việt đề cử.

Đề cử 10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2022

 Báo NTNN/Dân Việt đề cử 10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2022.

Sau thời gian 2 năm 2020-2021 tập trung thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", năm 2022 vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng, thì điểm sáng là kinh tế Việt Nam về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có.