Video: Hành trình tìm chủ nhân Giải báo chí toàn quốc viết về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam" 2023

Các bài viết dự thi Giải báo chí toàn quốc viết về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam" 2023 lên tới hơn 2.700 bài trải dài trên nhiều thể loại, từ chính luận, phản ánh, phóng sự đến phản biện được đăng tải trên loại hình báo in và báo điện tử...

Hành trình tìm chủ nhân Giải báo chí toàn quốc viết về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam" 2023