Tin liên quan

Chuyển động Nhà nông 17/10: Bão NESAT đang rất mạnh trên Biển Đông, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão

Bão số 6 có thể mạnh cấp 15, khẩn trương kêu gọi 50 tàu thuyền ra khỏi khu vực nguy hiểm