Video: Thả 320.000 con giống cá tôm xuống con sông nội địa dài nhất Việt Nam

Để tái tạo nguồn lợi thủy sản, 320.000 con giống tôm cá các loại vừa được thả xuống sông Đồng Nai.

Thả 320.000 con giống cá tôm xuống con sông nội địa dài nhất Việt Nam