Vùng cao Lai Châu đẩy mạnh chăn nuôi tập trung, giảm nguy cơ dịch bệnh cho đàn gia súc

Những năm qua, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu khuyến khích người dân chuyển sang chăn nuôi tập trung theo hướng an toàn sinh học. Bước đầu phát huy hiệu quả trong phát triển và bảo vệ đàn gia súc.

Clip: Vùng cao Lai Châu đẩy mạnh chăn nuôi tập trung, giảm nguy cơ dịch bệnh cho đàn gia súc.