Vượt bão Covid-19, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất siêu trong quý IV tới

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng qua vẫn tăng tới 24,4% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy nỗ lực vượt qua khó khăn của xuất khẩu Việt Nam. Đây cũng là lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt lên trong quý IV này.

Vượt qua khó khăn, xuất khẩu Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt lên trong quý IV tới

Vượt qua khó khăn, xuất khẩu Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt lên trong quý IV tới