Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống nông dân Lùng Thàng ở Lai Châu khấm khá

Từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền cùng sự nỗ lực trong lao động của người dân, đời sống bà con ở Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, Lai Châu có nhiều đổi thay, nhiều hộ xây dựng thành công mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới, cho thu nhập ổn định.

Clip: Nông dân Lùng Thàng ở Lai Châu khấm khá nhờ chuyển đổi sản xuất.

Lùng Thàng ở Sìn Hồ của Lai Châu đổi thay từ chuyển đổi sản xuất

Qua các các chương trình hỗ trợ phát triển trong nông nghiệp của tỉnh Lai Châu và nhà nước, nông dân Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất. Đầu tư vốn xây dựng chuồng trại, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Triển khai đưa các loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao gieo trồng. Nhờ đó, thu nhập của bà con ngày một cao hơn, ổn định, qua đó góp phần cùng các cấp chính quyền đẩy nhanh tỷ lệ giảm nghèo ở địa phương.