Xót xa bữa cơm nghèo khó của học sinh vùng cao Kon Tum

Bước vào năm học 2021-2022, do xã lên nông thôn mới nên các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) không còn được hưởng chế độ bán trú theo nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ. Em nào sang thì cơm có rau, thịt... Có em chẳng có gì.

Xót xa bữa cơm nghèo khó của học sinh vùng cao Kon Tum.