Xuất khẩu tôm đã có tín hiệu tích cực sau đà giảm sâu 9 tháng đầu năm

Sau đà giảm sâu nhất vào tháng 8/2021, xuất khẩu tôm sang các thị trường chính vẫn tiếp đà giảm nhưng tốc độ giảm đã thấp hơn.

Xuất khẩu tôm đã có tín hiệu tích cực sau đà giảm sâu 9 tháng đầu năm