Yên Bái: Bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò xuất hiện ở huyện Lục Yên

Hiện nay, trên địa bàn huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò tại xã Minh Tiến với 6 con bị bệnh. Ngành chuyên môn của huyện cũng như chính quyền các địa phương và người dân đang tích cực triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, không để lây lan trên diện rộng.

Yên Bái: Bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò xuất hiện ở huyện Lục Yên

Yên Bái: Bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò xuất hiện ở huyện Lục Yên