5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã hồi phục về mức trước đại dịch

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản vẫn đạt kết quả khả quan.Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 3,27 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã hồi phục về mức trước đại dịch

Trong 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã hồi phục về mức trước đại dịch